Märkning

i schemabokningsmallen i TE Core

Det finns en ny objekttyp i TimeEdit som heter ”Märkning”. Objekttypen är helt och hållet bokningsteknisk och är till för dig som lägger schema i TimeEdit Core. Objekttypen ”Märkning” skall inte visas ut i några webbingångar i TE Viewer, utan är till för att lösa olika interna, schema- och lokalbokningsproblem. Objekttypen har kommit till för att lösa problemet med att TimeEdit inte tillåter flera bokningar med samma objekt i på samma tid, men kan även användas av andra skäl om det finns behov av att märka upp bokningar. Då nya objekt av typen ”Märkning” skapas, skall det i kommentarsfältet på objektet framgå vad man skall använda objektet till. Det går även att lägga på en fakultetstillhörighet på objekt av typen ”Märkning”, för att det skall gå att filtrera fram objekt för just din fakultet.

Exempel på användning av objekttypen ”Märkning”

Kursen ATHA01 skall göra en fältstudie av Lunds kyrkor. I fältstudien används en annan gruppindelning än den vanliga, som bara gäller för just fältstudien. Gruppindelningen skall därför inte läggas in som undergrupper i TimeEdit, utan hela studentgruppen Arkitektutbildning, åk 1 skall användas i bokningarna. En grupp studenter skall till Domkyrkan kl 10.00-14.00, en grupp studenter skall till Allhelgonakyrkan kl 8.30-15.00 och en grupp studenter skall till Dalby Kyrka kl 8.00-17.00. Det är olika litteratur som skall läsas beroende på vilken kyrka studenterna skall till. Fältstudien behöver göras i tre olika bokningar, då det är olika tider och olika litteratur beroende på vilken kyrka studenterna skall till. Lokalerna tillhör inte LU, utan måste läggas in som Platskommentar. Skillnaderna mellan bokningarna görs i samtliga fall genom text i fritextfält, på överlappande bokningar med exakt samma objekt i, dvs:

Kurs: ATHA01
Kostnadsställe: 107510
Studentgrupp: Arkitektutbildning, åk 1
Undervisningstyp: Fältstudier

 

TimeEdit tillåter inte att bokningar med exakt samma objekt, ligger på samma tid. För att komma runt detta använder vi objekttypen Märkning. Då kommer bokningarna att se ut så här:

Kurs: ATHA01
Kostnadsställe: 107510
Studentgrupp: Arkitektutbildning, åk 1
Undervisningstyp: Fältstudier
Märkning: Dubbelbokning 1


Kurs: ATHA01
Kostnadsställe: 107510
Studentgrupp: Arkitektutbildning, åk 1
Undervisningstyp: Fältstudier
Märkning: Dubbelbokning 2


Kurs: ATHA01
Kostnadsställe: 107510
Studentgrupp: Arkitektutbildning, åk 1
Undervisningstyp: Fältstudier
Märkning: Dubbelbokning 3


Genom att lägga till objekten ”Dubbelbokning 1”, ”Dubbelbokning 2” och ”Dubbelbokning 3” på respektive bokning, innehåller bokningarna inte längre exakt samma objekt  och kan därmed läggas på samma tid i TimeEdit.
 

Sidansvarig: srsbygg.luse | 2022-08-12