lu.se

Förvaltningsgruppen

Förvaltningsgruppen är sammansatt av en representant från varje fakultet och leds av förvaltningsledaren från LU Byggnad.

Förvaltningsgruppens uppgift är att se till att system hela tiden möter organisationens behov och att samordna vidareutvecklingen så att systemet förändras i den riktning som efterfrågas. I detta arbete ingår också att övervaka, samordna och utveckla schemaläggnings- och resursbokningsprocessen vid Lunds universitet.

Förvaltningsgruppen sammanträder ca 4-5 ggr per termin och lämnar ett underlag till förvaltningsstyrgruppen, som fastställer förvaltningsplanen som styr förvaltningsgruppens verksamhet och budget.

Förvaltningsgruppen har följande ledamöter:

 • Anna Norlöv, systemförvaltare (LU Byggnad) och processledare (Gemensamma lärosalar)
 • Rikard Stymne, teknik- och integration (HT-fak)
 • Emma Grönberg, bitr. systemförvaltare och processledare (LTH)
 • Andreas Skog, (Gemensam förvaltning)
 • Kristina Gröndahl Nilsson (S-fak)
 • Adelé Månsson, Johan Grönlund och Lovisa Ståhl (M-fak)
 • Anders Kullberg (N-fak)
 • Birgitta Lastow (HT-fak)
 • Cristin Lindqvist (K-fak)
 • Marie Pihl (EHL)
 • Madeleine Rietz (J-fak)
 • Carola Fors (Campus Helsingborg)