Schemaläggning och resursbokning

Vid Lunds universitet används systemet TimeEdit för schemaläggning- och resursbokning. Systemet är infört vid alla fakulteter, men inte alla har 100-procentig täckning. Övriga är steg för steg på väg in i systemet och arbetar aktivt med sina införandeprojekt. TimeEdit drivs av en styrgrupp och en förvaltningsgrupp där alla fakulteter, LU Byggnad och LDC bidrar med resurser.
Sidansvarig: srsbygg.luse | 2021-09-16