Schemaläggning och resursbokning

Vid Lunds universitet används systemet TimeEdit för schemaläggning- och resursbokning. Systemet är infört vid alla fakulteter, men inte alla har 100-procentig täckning. Övriga är steg för steg på väg in i systemet och arbetar aktivt med sina införandeprojekt. TimeEdit drivs av en styrgrupp och en förvaltningsgrupp där alla fakulteter, LU Byggnad och LDC bidrar med resurser.

Lär dig lägga schema!

Gå en kurs i TimeEdit för schemaläggning och resursbokning.

Sidansvarig: Rikard.Stymneht.luse | 2021-09-16