lu.se

Styrgruppen

Styrgruppen fungerar både som styrgrupp för projektet och som förvaltningsstyrgrupp.

Styrgruppen består av följande personer:

 • Åsa Bergenudd, ordförande (LU Byggnad)
 • Anna Lilljebjörn, (bitr. systemägare, LU Byggnad)
 • Anna Norlöv (LU Byggnad, systemförvaltare SRS)
 • Kristina Gröndahl Nilsson (S)
 • Jan-Åke Hansson (M)
 • Anders Kullberg (N)
 • Birgitta Lastow (HT)
 • Moa Lindell (K)
 • Jörgen Norén (EHL)
 • Andreas Svensson (LTH)
 • Magnus Svensson (J)
 • John Westerlund (LDC)

Sekreterare i styrgruppen är Sophie Sjögren (LTH).