lu.se

Lokalbeställning inför kommande termin

Instruktioner för beställning av gemensamma lokaler i schemaläggningsperioden

Sedan HT-17 tar centrala lokalbokningen inte längre emot Excel-filer för bokningsbeställningar. Alla beställningar av lokaler skall ske elektroniskt genom TimeEdit.

Beroende på om din institution använder TimeEdit för schemaläggning eller inte, så är det olika instruktioner för hur beställningarna går till.