Lokalbeställning inför kommande termin

Instruktioner för beställning av gemensamma lokaler i schemaläggningsperioden

Beroende på om din institution använder TimeEdit för schemaläggning eller inte, så är det olika instruktioner för hur beställningarna går till.

Sidansvarig: srsbygg.luse | 2022-03-01