Utbildningar och kurser

SRS ger de grundutbildningar som är "körkortet" för att få använda bokningsklienten i resursbokningssystemet TimeEdit och som är obligatorisk för att få ett användarkonto. Användarkonto ges i allmänhet inom fem arbetsdagar efter avslutad kurs.

Anmälan till kursen TimeEdit – Schemaläggning och resursbokning

Kursen riktar sig till dig som skall schemalägga och lokalboka i TimeEdits mer avancerade verktyg TimeEdit Core.  Kursen består av två halvdagar och innehåller följande:
  • En kort beskrivning av vad TimeEdit är
  • En orientering i hur TimeEdit förvaltas på Lunds universitet - vem skall jag fråga när jag får problem?
  • Vad är ekonomisk befogenhet?
  • Hur fungerar beställning av lokaler?
  • Att göra bokningar
  • Att arbeta med bokningar
  • Att hitta bokningar - bokningslistan
  • Informationsflikar, kontoinställningar, kalenderinställningar och vyer
  • Kort om TimeEdit Viewer och Reserve
Anmälan till kursen sker genom Kompetensportalen. Gå till kompetensportalen och logga in med din LUCAT-id. Sök ut kursen "TimeEdit – Schemaläggning och resursbokning" och anmäl dig genom att klicka på den stora blå knappen som det står "Anmälan" på. Observera att du måste ha någonting att boka (lokaler, kurser eller utrustning) för att kunna få ett konto i TimeEdit. Om din institution eller motsvarande inte bokar någonting i TimeEdit, är det inte meningsfullt att gå kursen.

Webbokning - TimeEdit Reserve

Det krävs ingen kurs för att göra förenklade webbokningar i TimeEdit Reserve (självservicegränssnittet). För dessa räcker det med att ta del av den lathund som du hittar här.

Införandeprojekt

Tillhör du en enhet inom Lunds universitet som inte tidigare använt TimeEdit? Då skall du kontakta processledaren för din fakultet och i samarbete med denna starta ett införandeprojekt. I anslutning till införandeprojektet kommer en separat utbildning att planeras in för de medarbetare på enheten som skall ha tillgång till TimeEdit.
Sidansvarig: Emma.Gronbergkansli.lthse | 2021-09-16