Lathundar och manualer

TimeEdit Core - Bokningsklienten

I vänsterspalten hittar du sidor med lathundar till vanliga funktioner i TimeEdit Core. Mycket kan du hitta i IT-leverantörens manual​​​​​​​​​​​​​​. Du kan även hitta mycket matnyttigt på TimeEdits supportsida.

TimeEdit Reserve – Självservicegränssnittet

TimeEdit Reserve är ett finare namn på den webbokning av lokaler som är TimeEdits självservicegränssnitt. Du loggar in med ditt vanliga LUCAT-ID och får, då du loggar in, upp en lista på de lokaler du har behörighet att boka. Här hittar du en lathund till TimeEdit Reserve.

TimeEdit Statistik

TimeEdit Statistik är TimeEdits verktyg för att kunna ta ut statistik ur TimeEdit. Verktyget är i form av en egen modul som laddas ned till din dator. Modulen kräver att du har Java installerat på din dator. För att få tillgång till TimeEdit Statistik behöver du en särskild behörighet. Kontakta din processledare för att få tillgång till denna! För dig som har statistikbehörighet, finns det en lathund här.

Sidansvarig: Rikard.Stymneht.luse | 2020-08-14