Förändringar av konfigurationen i TimeEdit 2019-11-07

Förändringarna är planerade att genomföras 2019-11-07.

Bokningsmallar

Schemabokningsmallen

Lägg till ett nytt bokningsfält i schemabokningsmallen som heter "Litteratur", där t.ex. läsanvisningar kan läggas in.

Utöka bokningsfälten "Publik kommentar" (reservation.comment) och "Litteratur" till 500 tecken var.

Evenemangsbokningsmallen

Lägg till ett nytt bokningsfält i evenemangsbokningsmallen som heter "Evenemangsupplägg" på 255 tecken.

Objekttyper

Förändringarna som kommer att utföras är markerade med gult på sammanställningen över Objekthierarki och -typer i TimeEdit.