Studievägledarbokning

För dig som är studievägledare

Att göra sig tillgänglig för bokning

Du som är studievägledare lägger själv upp de tider då du skall vara tillgänglig för bokning. Så här gör du:

  1. Gå till https://cloud.timeedit.net/lu/web/lugem1/ri1Q4.html Du bör nu se ditt namn eller ett fiktivt studievägledarobjekt tex ”Studievägledare Juridik”.
  2. Sök fram det datum som du vill göra dig tillgänglig för bokning och klicka på datumet.
  3. Klicka på den tid då du vill att den tillgängliga tiden ska börja.
  4. Du får nu upp en ruta i vilken du kan öppna tillgänglig tid. Standardtiden är en timme, men du kan själv ändra detta till en tid som passar dig.
  5. Klicka på ”Boka” för att bekräfta tiden.
     

 

Du kan bara skapa en tillgänglig tid i taget. Om du vill ha många tillgängliga tider, kan du vända dig till någon som har administrativa rättigheter (någon med ett nivå 2-konto) i TimeEdit och be dessa hjälpa dig att skapa tillgängliga tider. Detta är oftast den fakultesansvariga processledaren, men några fakulteter har fler personer med admin-konton i TimeEdit.


Teorin bakom är alltså att du öppnar tillgängliga ”luckor” i vilka studenterna kan boka in sig för studievägledning. Detta påverkar inte möjligheten att bokna in dig på möten eller i studenternas schema. De tillgängliga tider du skapar, gäller bara de tider då studenterna kan boka in dig!
 

Direktlänk till rätt studievägledare

För att skapa en direktlänk för bokning av rätt studievägledare gör så här:

  1. Gå till cloud.timeedit.net/lu/web/lugem1/ri1Q2.html
  2. Sök fram den studievägledare som du vill skapa en länk till med hjälp av sidans sökfunktion
  3. Klicka på rutan med pilen nedanför sökresultatet 

En ny flik öppnas nu i din webbläsare. Länken i den nya fliken är länken är en direktlänk till det studievägledarobjekt du sökt ut!
 

Sidansvarig: srsbygg.luse | 2022-08-12