Nekad bokning! Rött hörn! Hjälp!

Ibland när man gör en beställning av en lokal, händer det att beställningen blir nekad. Lokalen är kanske redan bokad, det kan saknas en giltig konteringssträng eller så ligger beställningen på ett sätt som inte är i enligt med gällande bokningsregler.

När en beställning på en lokal blir nekad, får den som beställt en e-postbekräftelse i vilken det står att beställningen blivit nekad. De flesta lokalägare brukar även skriva en rad i mejlet om varför de nekat en bokning. Bokningar som har en nekad lokal i sig får ett rött hörn.

När din bokning blivit nekad skall du göra följande:

  1. Åtgärda anledningen till att beställningen blivit nekad. Byt lokal, lägg på en konteringssträng, justera bokningen i enlighet med gällande bokningsregelverk etc.
  2. Byt status på bokningen genom att högerklicka på bokningen, välj ”Status” och byt sedan status från ”Nekad” till ”Beställd”. Hörnet på bokningen blir nu gult och det går iväg en ny beställning till lokalägaren.

Om du byter ut den nekade lokalen mot en lokal som du har rätt att direktboka, blir statusen automatiskt ”Bekräftad”, det röda hörnet försvinner och du behöver inte göra något mer.

Varför tas inte bokningen automatiskt bort ur TimeEdit då den blir nekad?

Fördelen (och i vissa fall nackdelen) med TimeEdit är att man bokar allting på samma ställe och ofta i samma bokning. Om man tex skall boka en föreläsning på en kurs, bokar man i samma bokning förutom lokalen, även studenterna, läraren och själva föreläsningen. I bokningen finns inte sällan titel på föreläsningen, läshänvisningar och instruktioner till studenterna. Det kan även finnas fler lokaler till samma tillfälle i bokningen. Om en lokalägare skulle ta bort en bokning för att en lokal blir nekad, försvinner samtidigt allt det andra, som finns i samma bokning. Därför får en lokalägare aldrig ta bort en bokning som någon annan har skapat i TimeEdit, även om man nekar en beställning av en lokal.

TimeEdit fungerar likadant oavsett om det finns många objekt (lokaler, personal, studentgrupper, utrustning etc) i en bokning eller om bokningen bara innehåller en beställning av en enda lokal.

Det är alltid du som skapat en bokning som äger bokningen. Du som har skapat en bokning har hela tiden kontrollen över den. Det är därför det är du som har skapat en bokning som behöver åtgärda den, om du får en lokalbeställning nekad.

Sidansvarig: srsbygg.luse | 2022-08-12