Att ställa in datum för en kalender

Inställning av tidsintervall i en kalender eller bokningslista

1. Gå till fliken för inställningar
2. Välj intervalltyp. 

  • Absolut intervall innebär att du sätter fasta datum för din kalender
  • Relativt dagens datum innebär att du sätter rullande datum för din kalender, så att den alltid visar aktuella datum.
  • Tidsperiod innebär att du ställer in kalendern på de av Lunds universitet förinställda tidsperioderna, exempelvis en viss termin.

3. Ställ in önskade tidsintervaller. Om du ställer in tid för en sparad bokningsvy, glöm inte att spara vyn.

Sidansvarig: srsbygg.luse | 2022-08-12