Att se mer info i objektlistan

Ställ dig i valda-listan, på raden för den objekttyp du vill lägga till info om

Klicka på plus-tecknet i objektlistans högra hörn.

Bocka i de egenskaper du vill se i en egen kolumn i objektlistan och klicka på ”Klar”.

Tips! Det du har i kolumnen längst till vänster, är det du ser i din kalender. Klicka och dra för att byta ordning på kolumnerna.

Exempel 1: Jag vill se antal platser i lokalerna.

Stå på raden för lokaler i valda-listan

Klicka på plus-tecknet

Bocka i ”Platser” och klicka på ”Klar”

Exempel 2: Jag vill se institutionstillhörighet för personal

Stå på raden för personal i valda-listan

Klicka på plus-tecknet

Bocka i ”Institution” och klicka på ”Klar”

Sidansvarig: srsbygg.luse | 2022-08-12