Att koppla samman flera bokningar - Bokningsgrupper

Ibland behöver man koppla samman flera bokningar, så att när man flyttar en av bokningarna i tid, följer alla med. Då kan man skapa en bokningsgrupp.

Gör så här:

  • Gör den första bokningen som vanligt.
  • Högerklicka på bokningen och välj ”skapa bokningsgrupp”. Du kommer nu in i ett läge för att skapa en bokningsgrupp.
  • Töm valdalistan, och stanna kvar i bokningsgruppsläget.
  • Fyll i valdalistan med uppgifterna till den nya bokningen. Rita in bokningen i kalendern på samma dag som den föregående bokningen.
  • Klicka på ”Klar”.

Du har nu byggt en bokningsgrupp, dvs du har kopplat samman de båda bokningarna, så att båda följer med om du flyttar en i tid.

Vill du sedan göra ändringar av tex objekt i en av bokningarna eller av bokningstexter mm, använder du den lilla bokningslistan som heter ”bokningsgrupp”.

Bokningarna i en bokningsgrupp, fungerar som helt vanliga bokningar, men är fastlåsta i varandra, så om man flyttar en bokning, följer alla med.

Exempel på användning av bokningsgrupper:

LTH har ibland kurser som har ett överlappande kursinnehåll. På de olika tentorna för kurserna använder man sig av samma frågor för det överlappande kursinnehållet. För att undvika fusk, måste dessa tentor gå samtidigt. Eftersom kurserna går både i Lund och på campus Helsingborg, måste man göra två olika bokningar. För att inte råka flytta bara den ena av tentorna i tid, kopplar schemaläggaren ihop de båda bokningarna i en bokningsgrupp.

Medicinska fakulteten använder bokningsgrupper, då de i sin schemaläggning behöver ha lokalbokningen i en bokning och schemabokningen i en annan. Att med-fak behöver ha det så, beror på att de administrativa rutinerna och planeringshorisonterna inom Lunds universitet, där lokalerna och studenterna finns och Region Skåne, där lärarna finns, är väldigt olika. Lokalerna hos Lunds universitet, måste bokas långt innan Region Skånes tjänstgöringsschema är klara. Medicinska fakulteten löser detta genom att boka hela dagar i Lunds universitets lokaler, dagar som sedan fylls med undervisning, när tjänstgöringsschema från Region Skåne kommer. För att inte råka flytta lokalbokningen till en annan dag än undervisningen ligger, kopplar man samman alla bokningarna i en bokningsgrupp och skriver sedan i ett fritextfält på schemabokningarna i vilken lokal undervisningen sker.

Sidansvarig: srsbygg.luse | 2022-08-12