Att kopiera bokningar - utkastläget

Steg 0 – Förberedelser

Utgå ifrån en bokningslista. Ha gärna en delad vy, så att du har en standardkalender i en del av fönstret, tex den LU-gemensamma vyn ”Standard med bokningslista”. Kontrollera att alla delar av din vy har ett datumintervall som innefattar både de bokningar du skall kopiera och de datum du skall kopiera till.

Steg 1 – Sök fram rätt bokningar

Sök fram de bokningar som du vill kopiera.

Markera bokningarna i din bokningslista.

Högerklicka på de markerade bokningarna och välj ”Utkast”.

Du får nu tre val, ”Kopiera”, ”Kopiera utan fält” och ”Ändra”.

Kopiera betyder att allt som ligger i fritextfälten följer med vid kopiering.
Kopiera utan fält betyder att alla fritextfält rensas på information i de kopior som skapas.
Ändra betyder att man kan göra samma massändringar som finns i menyn ovanför experimentläget, men med hjälp av experimentläget, så att det finns en möjlighet att avbryta och ångra ändringarna om du inte skulle bli nöjd med resultatet.

 

Steg 2- Skapa kopior

För att kopiera bokningar, välj något av kopiera-alternativen.

Du ombeds nu att namnge ditt utkast, detta då utkasten sparas så länge du arbetar med dem. När du gett ditt utkast ett namn, lägger det sig i utkastlistan som du hittar på den svarta listen med övriga funktionsikoner. Vill du inte namnge ditt utkast, går det bra att bekräfta utan att först ge utkastet ett namn. Detta kan du göra senare om du så önskar!

TimeEdit går nu över i utkastläget. 

Genom att välja kopiera, har du skapat en dubblett, en kopia av de valda bokningarna. Kopian ligger ovanpå originalbokningen. TimeEdit signalerar krock med en röd markör i kolumnen ”Kollisioner”.
 

Steg 3 – Flytta kopiorna till önskat datum

Markera bokningarna på nytt.

Högerklicka i bokningslistan på bokningarna som du har markerat och välj ”Flytta”. Välj det datum eller den tid du vill flytta de kopiorna till.

Kopiorna flyttas. I kolumnen för kollisioner markeras eventuella kollisioner med en röd markering.  Gul markering anger att bokningen ligger på en helgdag. Grön markering anger att inga kollisioner föreligger.

Steg 4 – Arbeta igenom dina bokningar

Arbeta nu igenom dina bokningar. Åtgärda kollisioner, flytta bokningar från helgdagar, byt ut lokaler du inte har behörighet att boka mot sina virtuella beställningsmotsvarigheter, uppdatera bokningstexter mm, tills du är nöjd med ditt schema. Förhinder, där objekten du arbetar med är upptagna, syns som grårandiga bokningar i din kalender.

Massändringsfunktionerna fungerar precis som vanligt i experimentläget. Skall du tex byta ut lokaler du inte har behörighet att boka mot sina virtuella beställningsmotsvarigheter, kan du använda massändring för att göra detta.

Förhinder, där objekten du arbetar med är upptagna, syns som grårandiga bokningar i din kalender. Du kan växla mellan bokningarna i utkastet och de redan gjorda bokningarna, genom att gå till listan med utkast. Här kan du också starta flera olika utkast, om du har behov för detta. Du hittar listan med utkast under ikonen som visar en lista, på den svarta listen med övriga funktionsikoner.

Om du vill avbryta ditt utkast, om du tex inte blir nöjd med resultatet och vill börja om, kan du göra detta genom att klicka på ”Ta bort” – knappen, längst ned på fliken för utkast. Du kan när som helst avbryta och lämna utkastläget, genom att välja ”Ta bort”, då detta innebär att det aktuella utkastet tas bort från TimeEdit.

Steg 5 – Verkställ kopieringen

När du är nöjd med de ändringar du gjort i ditt utkast och vill utföra det schema som ligger i ditt utkast, klicka på knappen ”Utför ändringar” längt upp till höger i experimentläget. Till skillnad från annars händer inte ändringar i realtid. Inga förändringar genomförs förrän du klickar på ”Utför ändringar”.

TimeEdit utför nu ändringarna du gjort och lämnar utkastläget.

Observera att kryssrutan "Försök dubbelboka” nedanför ”Utför ändringar"-knappen, gör att ALL krockontroll åsidosätts. Använder du rutan måste du vara noga med att manuellt kontrollera att inga objekt i dina bokningar krockar!

Schemakopieringen är färdig!

Sidansvarig: srsbygg.luse | 2022-08-12