Att få ett snabbare TimeEdit och en mindre plottrig kalender

Göm abstrakta-rutan

Ibland kan kalendern fyllas med väldigt många bokningar, som inte alltid är relevanta för det man vill schemalägga. Detta är speciellt vanligt i det arbetssätt som medicinska fakulteten och konstnärliga fakulteten använder sig av, då dessa fakulteter schemalägger på individnivå.

På Lunds universitet har vi en inställning av systemet som gör att objekt av typen ”Kurs” alltid syns vid schemaläggning av kurser. Detta är för att merparten av Lunds universitets fakulteter har scheman där man behöver se alla moment som är schemalagda för en viss kurs, för att få överblick över kursstrukturen. När det gäller schema som läggs på individnivå, eller schema med många undergrupper, kan detta resultera i en kalender som blir svåröverskådlig och i att TimeEdit blir segt.

För att få en överskådlig kalender och ett TimeEdit som går fortare, kan man rensa sin kalender på alla icke-relevanta bokningar, genom att använda kryssrutan ”Göm abstrakta”.

Gör så här:

  1. Gå till fliken för inställningar (den med kugghjulen på)
  2. Bocka i kryssrutan ”Göm abstrakta”.
 Du ser nu bara de bokningar som innehåller objekt som kan krocka i din kalender.

Utan "Göm abstrakta" ikryssad

Med "Göm abstrakta" ikryssad

Sidansvarig: srsbygg.luse | 2022-08-12