lunduniversity.lu.se

Utbildningar och kurser

SRS ger de grundutbildningar som är "körkortet" för att få använda bokningsklienten i resursbokningssystemet TimeEdit och som är obligatorisk för att få ett användarkonto. Användarkonto ges i allmänhet inom fem arbetsdagar efter avslutad kurs.

Anmälan

Anmälan till kurserna sker genom Kompetensportalen. Gå till https://kompetensportalen.adm.lu.se/ och logga in med din LUCAT-id. Sök ut kursen "TimeEdit – Schemaläggning och resursbokning" och anmäl dig genom att klicka på den stora blå knappen som det står "Anmälan" på.

Införandeprojekt

Tillhör du en enhet inom Lunds universitet som inte tidigare använt TimeEdit? Då skall du kontakta processledaren för din fakultet och i samarbete med denna starta ett införandeprojekt. I anslutning till införandeprojektet kommer en separat utbildning att planeras in för de medarbetare på enheten som skall ha tillgång till TimeEdit.

Förenklad webbokning

Kursen krävs inte för att göra de förenklade webbokningar som görs via CAS-inloggningar i TimeEdit Web (schemageneratorn). För dessa räcker det med att ta del av de lokalt producerade manualer som finns att tillgå på respektive fakultet.