Beställning via TimeEdit Core

Du som använder bokningsklienten, TimeEdit Core, för bokning skall göra de beställningar av lokaler du behöver utanför ditt ordinarie lokalbestånd via TimeEdits bokningsklient. Precis som för webbokningen behöver du dock först ansöka om ekonomisk befogenhet i LUCAT för att få lov att beställa lokaler som medför en lokalkostnad för din institution eller motsvarande.

Gör så här för att beställa:

  1. Kontrollera att lokalen du vill boka är ledig. Detta kan du göra på två sätt, antingen genom att söka ut lokalen i en webbingång i TimeEdit Viewer, eller så kan du söka fram den direkt i TE Core.
  2. Fyll i din valdalista precis som vanligt. När du kommer till lokal, söker du fram en virtuell lokal och lägger den i din bokning, på samma sätt som om det var en vanlig, fysisk lokal.
  3. Rita in din bokning i kalendern i TimeEdit precis som vanligt. Bokningen får ett gult hörn som visar att det finns en beställning i bokningen.
  4. En beställning går nu iväg till den som äger lokalen. Lokalägaren godkänner eller avslår din bokning. Du får nu en e-postbekräftelse skickad till den e-postadress du angett i användarinställningarna på ditt bokarkonto. Om bokningen blir godkänd, ligger nu den fysiska lokalen i din bokning. Du behöver inte göra någonting mer! Blir beställningen nekad, blir hörnet på bokningen rött. Ingen lokal blir bokad då en beställning nekas.

Att se lokaler man inte har behörighet till

Om du inte har behörighet att boka en lokal, gör du så här för att se lokalen i Core:

a) Markera raden för lokal i valfritt bokningsläge

b)     Gå till filtrertratten med inställningar av valdalistan:

c)     Välj ”Status” under Egenskaper, och välj sedan ”Läsa”.

d)     Du ser nu även de lokaler som du inte har behörighet att boka i din objektlista.

e) Välj önskad lokal och lägg den i din valdalista för att se hur den är bokad.

Att avboka en beställd lokal

Du kan själv ta bort en lokal ur en bokning, även om du inte har någon bokningsrätt till lokalen. Lokalägaren behöver dock veta om du bokar av en lokal, speciellt om du gör det med mindre än två veckors innan bokningen infaller. För att avboka en lokal som du själv inte är lokalägare av (exempelvis LU:s tentamenslokaler och gemensamma lärosalar) gör så här:

  1. Skicka e-post till lokalägaren. Ange bokningens boknings-ID i mailet, så att lokalägaren vet vilken bokning det gäller.
  2. Lokalägaren letar nu upp bokningen och tar bort lokalen. Anledningen till att låta lokalägaren ta bort lokalen är för att meddela lokalägaren om avbokningen, så att en avbokad lokal inte står olåst.

Tänk på att om lokalen kostar, gäller LU:s avbokningsregler, även om du själv avbokar lokalen!

Sidansvarig: srsbygg.luse | 2020-11-03