lu.se

Juni 2017

Nyhetsbrev 2017-06-01

Ny bokningsklient till TimeEdit

Idag öppnar Lunds universitet för bokning i TimeEdits nya bokningsklient. Den nya bokningsklienten kommer att gå att använda parallellt med den gamla, då båda klienterna arbetar mot samma server, där bokningarna finns. Det går alltså bra att växla fritt mellan de båda bokningsklienterna och ändå komma åt samma bokningar.

Helt webbaserad

Den nya bokningsklienten är helt webbaserad. Det finns alltså inget program att ladda hem till sin dator, utan all bokning sker i en webbläsare. Till skillnad från den gamla klienten är den nya klienten inte javabaserad. Detta gör att den fungerar i alla moderna webbläsare.

I nuläget kan vi inom Lunds universitet inte ge någon support till den nya bokningsklienten. Det beror på att vi som ger support varit fullt upptagna med stängningen av det gamla bokningsprogrammet TimeEdit Lokal och har inte hunnit sätta oss in i den nya bokningsklienten ännu. Under hösten 2017 kommer varje fakultet att erbjuda sina bokare en genomgång av TimeEdits nya bokningsklient. Efter dessa kommer Lunds universitet att kunna erbjuda support även av den nya bokningsklienten.

Anledningen till att inte vänta med att öppna för bokning i den nya klienten, är att det finns starka önskemål från bokare runt om på Lunds universitet att kunna schemalägga i den nya klienten redan nu, då den innehåller många bra funktioner och upplevs som smidigare och mer lättanvänd än den gamla java-klienten. De båda bokningsklienterna är mycket lika i sina arbetssätt och en klientanvändare känner lätt igen sig i den nya klienten.

För dig som vill komma igång med den nya klienten finns det en lathund man kan använda. Denna hittar du här:

Här finns den nya bokningsklienten

Adressen till den skarpa servern är (den riktiga servern, där du ska göra dina scheman och lokalbokningar): https://se.timeedit.net/client/lu

OBS! Lek INTE i den skarpa servern. Bokningarna är på riktigt och samtliga ändringar du gör påverkar direkt alla scheman och lokalbokningar du lägger in eller ändrar!

Adressen till testservern är (kopian av den riktiga servern, som du kan träna och leka i): https://se.timeedit.net/client/lu_test

Lek och testa så mycket du vill i testservern! Det är det testservern är till för!

Titta gärna på IT-leverentörens egna film om hur man kommer igång med den nya klienten innan du loggar in första gången. Du hittar filmen här:
https://register.gotowebinar.com/register/4778999080894054915

Här hittar du fler bra instruktionsvideor och webbinarier (inspelningar av direktsända genomgångar som sänts över webben):
http://www.timeedit.com/for-anvandare/filmer-webinars