lu.se

Förvaltningsgruppen

Förvaltningsgruppen är sammansatt av en representant från varje fakultet och leds av förvaltningsledaren från LU Byggnad.

Förvaltningsgruppens uppgift är att se till att system hela tiden möter organisationens behov och att samordna vidareutvecklingen så att systemet förändras i den riktning som efterfrågas. I detta arbete ingår också att övervaka, samordna och utveckla schemaläggnings- och resursbokningsprocessen vid Lunds universitet.

Förvaltningsgruppen sammanträder ca 4-5 ggr per termin och lämnar ett underlag till förvaltningsstyrgruppen, som fastställer förvaltningsplanen som styr förvaltningsgruppens verksamhet och budget.

Förvaltningsgruppen har följande ledamöter:

 • Hans Nielsen, systemförvaltare (LU Byggnad)
 • Marie Hagerstad, tf systemförvaltare (LU Byggnad/LDC)
 • Rikard Stymne, teknik- och integration (HT-fak)
 • Emma Grönberg, utbildning (LTH)
 • Anna Olofsson, central lokalbokning (Gemensamma lärosalar)
 • Andreas Skog (Gemensam förvaltning)
 • Emma Grönberg (LTH)
 • Kristina Gröndahl Nilsson (S-fak)
 • Madeleine Kjell (M-fak)
 • Anders Kullberg (N-fak)
 • Birgitta Lastow (HT-fak)
 • Cristin Lindqvist (K-fak)
 • Marie Pihl(EHL)
 • Madeleine Rietz (J-fak)