lu.se

Webbokning

Gå till https://se.timeedit.net/web/lu/db1/lugem1/ri1Q5.html och logga in med din LUCAT-identitet och lösenord.

Du kommer nu till en bokningssida på webben. Överst på sidan ser du olika sätt att filtrera på de lokaler som du kan boka och beställa. Under detta fält ser du en lista på de lokaler du har rätt att boka och beställa. De lokaler du har rätt att boka direkt heter det de heter utan varken prefix eller suffix. De lokaler du har rätt att beställa har prefixet "Virt-" i signaturen och suffixet "Beställ" i namnet.

Bokning steg 1

Att söka efter en lokal

Välj det datum du önskar boka en viss lokal. Skriv sedan namnet på den lokal du vill söka fram i fältet "Sök". Du får nu fram den lokal du vill boka i sökresultatet längst ner på sidan, nedanför filtreringsalternativen.

Att filtrera efter en lokal

Du kan även filtrera fram lokaler efter tex hus eller lokaltyp. Detta gör du genom att filtrera i drop-down-menyerna. Observera att du inte måste fylla i dessa uppgifter för att kunna boka. Det är bara filtreringsmöjligheter av de lokaler du har rätt att boka och beställa.

Du kan även filtrera på att endast visa lokaler som är lediga en viss tid. Detta gör du genom att kryssa i rutan "visa endast lediga" lokaler och skriva in den tid och det datum du önskar boka. Nu visas endast de lokaler som är lediga den tid du önskar boka i listan över sökresultat.

Att boka en lokal

För att boka en viss lokal, klicka på lokalen i listan över sökresultat. Du får nu upp en kalender som visar när lokalen är bokad den vecka du valt. Klicka på önskad, ledig tid i kalendern. Fyll i önskad start och sluttid och klocka på OK.

Bokning steg 2

Du får nu upp ett formulär med uppgifter som behövs för att kunna boka.

 • Lokal (obl) – Den eller de lokaler du önskar boka eller beställa. Du kan boka eller beställa flera lokaler i samma bokning genom att klicka på + bredvid raden för Lokal.
 • Kostnadsställe (obl) – Kostnadsstället som lokalen skall bokas på.
 • Aktivitet (obl) – Vad lokalen skall användas till, tex möte eller disputation.
 • Personal – Den personal som skall tjäna som bokningsreferens på bokningen. Du kan lägga till fler personer genom att klicka på + bredvid raden för personal.
 • Konteringssträng (obl. om lokalen kostar) – Om lokalen medför en kostnad för lokalhyra skall det alltid anges varifrån kostnaden för lokalhyra skall tas. Finns det ingen konteringssträng i en beställd lokal som medför kostnad, kommer beställningen att nekas. Gäller det den bokning av en lokal utan kostnad, behövs ingen konteringssträng.
 • Titel – Om man önskar att ha en titel på sin bokning skriver man in den här. Titeln syns sedan i webbvisningen över lokaler. Observera att titeln även syns som rubrik för lokalbokningar på flygplatsvisningen av lokalbokningar på några av Lunds univesitets informationsskärnmar. Stava rätt och uttryck dig korrekt!
 • Publik kommentar – En längre kommentar som syns på de flesta webbvisningar över lokalbokningar.
 • Kurskod – Om man skall beställa lokaler till ett schema, är det allra bästa att vända sig till en bokare som har klientbehörighet, så att bokningen kan läggas in i rätt schema i TimeEdit. Om du ändå skall beställa lokaler till en kurs, skriv i kurskoden i fältet för kurskod. Lokalen kommer dock INTE in i något schema, utan kommer att ligga som en lös lokalbokning i TimeEdit.
 • URL – Om du vill att en webbadress skall synas i bokningen i TimeEdits webbvisning.
 • Intern kommentar – Kommentarer till tex beställningsmottagaren av din beställning. Det kan vara uppgifter om vilken sal du vill ha, om vem som är ansvarig för bokningen eller om det är något annat du vill meddela den som tar emot en beställning.
 • Kontaktuppgifter – Kontaktuppgifter som telefonnummer och adress till den som gjort en viss bokning.

När du fyllt i formuläret ovan, klicka på "Beställ/Boka". Lokalen blir nu bokad alternativt beställd!

Att ändra i en bokning

Du kan bara ändra i bokningar som du själv gjort. För att ändra i en bokning, scrolla längst ner på bokningssisdan och klicka på den bokning du önskar ändra under "Mina bokningar".

Du får nu upp ett popup-fönster som visar din bokning. Klicka på ändra. Nu kan du justera bokningstexter eller avboka din bokning.