lu.se

Schemaläggning och resursbokning

Vid Lunds universitet används systemet TimeEdit för schemaläggning- och resursbokning.

Systemet är infört vid alla fakulteter, men inte alla har 100-procentig täckning. Övriga är steg för steg på väg in i systemet och arbetar aktivt med sina införandeprojekt.

TimeEdit drivs av en styrgrupp och en förvaltningsgrupp där alla fakulteter, LU Byggnad och LDC bidrar med resurser.

Aktuellt

SRS nyhetsbrev vänder sig till alla som arbetar med eller har ett intresse av schemaläggning och resursbokning vid LU. Nyhetsbreven publiceras här och skickas ut till alla som prenumererar på nyhetsbrevet.

För att få nyhetsbrevet anmäler du dig i formuläret på prenumerationssidan.

Handledning

En nybörjarvägledning i TimeEdit för Lunds universitet som tar upp de mest grundläggande funktionerna, men även några av mer avancerade funktioner som kan vara praktiska vid schemaläggning. Vägledningen ersätter inte de kurser som krävs för att du som bokare skall få användarbehörighet till TimeEdit. Den är långt ifrån någon form av fullständig manual till TimeEdit, då rekommenderas istället TimeEdits wiki.